Menu

Ændring i bestyrelsen

image
01. oktober 2017 kl. 20:57

På generalforsamling den 27. september skete der ændringer i bestyrelsen.

Hele bestyrelsen var på valg.

For 1 år:

Lene Dalgaard

Kenneth Nielsen

Jan Dalgaard

 

For 2 år.

Mike Vad

Jesper Lund

Karen-Mette Dalgaard

 

Nicklas Nielsen ønsker ikke genvalg.

Walter Poulsen ønsker ikke genvalg.

Helt ny i bestyrelsen i stedet for Nicklas blev Thea Maria Knudsen. Hun er blev valgt for 2 år.

Vi siger tak til Walter og Nicklas for deres indsat.

 

Efter generalforsamlingen konstituereret bestyrelsen sig som følgende:

Formand Lene Dalgaard

Kasserer Karen-Mette Dalgaard

Seniorformand Jesper Lund

Ungdomsformand Mike Vad 

Børnformand Thea Maria Knudsen

Materialeformand Jan Dalgaard 

Sekretær Kenneth Nielsen

 

Derudover blev der nedsat et forretningsudvalg som kom til at bestå af:

Formand Lene Dalgaard

Kasserer Karen-Mette Dalgaard

Sekretær Kenneth Nielsen

Der er 2 grunde til at vi nedsatte dette udvalg. 

1. For at vi ikke skal bruge så meget tid på økonomien på bestyrelsesmøderne, men istedet kan bruge den tid på udvikling.

2. Der skal være max. fokus på økonomien de næste par år så klubben igen kan komme på rette spor.