Menu

Vedtægter for Ungdomsråd

image

 

Vedtægter for Ungdomsrådet.

  
§       1. Ungdomsrådet er et udvalg der ligger under Tarp Boldklubs bestyrelse.
 
§       2. Ungdomsrådet skal bestå af op til 12 spillere fra U13 til U15.
 
§       3. Hver afd. vælger selv 2 spillere ved sæsonstart udendørs.
 
§       4. Ungdomsrådet vælger selv 2 spillere som skal være talskvinde/mand
 
§       5. Ungdomsrådet formål er
      at komme med forslag og ideer til hvordan Tarp Boldklub fastholder medlemmer i ungdomsafdelingen.
      At komme med forslag og ideer til hvordan Tarp Boldklub får flere medlemmer i ungdomsafdelingen.
      At de skal hvert år afholde min. 2 arrangementer som kun er for medlemmer af Tarp Boldklub ungdomsafdelingen.
 
§       6. Der skal hver år på Tarp Boldklubs budget afsættes et beløb til Ungdomsrådet.
 
§       7. Beløbet som er afsat på budget må kun bruges på arrangementer for medlemmer af Tarp Boldklub ungdomsafdeling.
 
§       8. Inden arrangementerne afholdes skal der fremlægges et budget for det enkelte arrangement som 2 medlemmer fra Tarp Boldklubs bestyrelse skal godkende.
 
§       9. Ungdomsrådet skal afholde min. 1. møde hvert kvartal.
 
§       10. På møderne skal der skrives referat, som skal sende til ungdomsformændene samt formanden.
 
§       11. Tarp Boldklubs bestyrelse skal stille med en person til hvert møde.
 
§       12. Ungdomsrådet skal selv fremlægge deres forslag og ideer på et ordinært bestyrelsesmøde.
 
§       13. Ungdomsrådet har ingen fast plads i Tarp Boldklubs bestyrelsen.
 

§       14. Ungdomsrådet og Tarp Boldklubs bestyrelse skal afholde min. 1. fælles møde om året.