Menu

Dagsorden for Generalforsamlingen 2021

image
24. september 2021 kl. 22:50

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Orientering om den kommende sæsons kontingent.

6) Behandling af indkomne forslag.

    Ingen indkommende forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningens bestyrelse.

Man vælges for 2 år ad gangen.

8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Eventuelt