Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2023

image 20. september 2023 kl. 19.00 i Bryndum Hallens cafeteria
18. august 2023 kl. 18:00

Tarp Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 20. september 2023 kl. 19.00 i Bryndum Hallens cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 13. september 2023 på mailen formand@tarpboldklub.dk

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningens bestyrelse. (Vælges for 2 år)
  7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. (Suppleanter vælges for 1 år)
  8. Valg af revisor og revisor suppleant
  9. Eventuelt

Vel mødt!

Luk