Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image 21. september 2022 kl. 19.00 i Bryndum Hallens cafeteria
21. august 2022 kl. 18:18

Tarp Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 21. september 2022 kl. 19.00 i Bryndum Hallens cafeteria.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 14. september 2022 på mail.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningens bestyrelse. (Vælges for 2 år)
  7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. (Suppleanter vælges for 1 år)
  8. Valg af revisor og revisor suppleant
  9. Eventuelt

Vel mødt!

Luk