Menu

Tarp Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling 2021

image
15. august 2021 kl. 19:57

Tarp Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 29. september 2021 kl. 19.00 i Bryndum Hallens cafeteria. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 22. september 2021 enten på mail eller brev.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Orientering om den kommende sæsons kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningens bestyrelse.
    Man vælges for 2 år ad gangen.
8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
    Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
9) Valg af revisor og revisor suppleant
10) Eventuelt